Project Highlight – Cypark Sdn Bhd

Project :
Earthworks At Ulu Maasop, Kuala Pilah, Negeri Sembilan

Client :
Cypark Sdn Bhd

Project Title :
Cadangan Projek Penutupan, Selamat Dan Pemulihan 16 Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Di Semenanjung Malaysia – Earthworks And Associated Works